Затвори филтъра

Класация на училищата от национално външно оценяване (НВО)

Полетата, отбелязани с '*', са задължителни
Учебна година
Клас
Предмет
Област:
Община:
Населено място:

Класация на училищата от национално външно оценяване (НВО)

Този регистър е създаден в изпълнение на проект „Изграждане на Обединяващ електронен регистър на всеки ученик до завършване на средно образование”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”