Затвори филтъра

Класация на училищата от държавен зрелостен изпит

В класацията се визуализират резултати от майска сесия за съответната учебна година Полетата, отбелязани с '*', са задължителни
Учебна година
Държавен зрелостен изпит:
Област:
Община:
Населено място:

Класация на училищата от държавен зрелостен изпит

Този регистър е създаден в изпълнение на проект „Изграждане на Обединяващ електронен регистър на всеки ученик до завършване на средно образование”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”